Skulle man fråga personer ute på stan skulle de flesta anse sig ha en kunskap om vad demokrati är. Konstigt vore väl annars när vi har detta som hållning i vårt samhälle? Dock är det få som skulle kunna utveckla och problematisera ett sådant begrepp. Demokrati är någonting som kan te sig komplicerat om man gräver i ämnet och det finns i nuläget utbildningar som endast handlar om demokrati utifrån olika perspektiv, vilken effekt detta har på ett samhälle, och hur vi skulle påverkas av frånvaron av detta.

En komplex diskussion
Märkt på: