Handen på hjärtat här innan vi fortsätter: hur många känner du i Stockholm som varje morgon stämplar in på ett fabriksgolv eller som måste infinna sig på ett exakt klockslag på ett kontor? Hade frågan ställt för tio år sedan så hade svaret sett annorlunda ut och du hade förmodligen känt betydligt fler personer som varit bundna av scheman och som alltid satt på samma kontor och utförde samma uppgifter – dag in- och dag ut.

En ekonomikonsult är nödvändig för din verksamhet
Märkt på: