Det är svårt att hitta nya intresseområden och utveckla en hobby som man inte haft sedan länge. För min del handlade detta nya behov om att få saker att förkovra mig i under lediga stunder, vilka är få men underbara. Det slog mig att jag alltid brukade resa förr i tiden. Nu har jag inte varit ute och rest några längre sträckor på åratal vilket jag kan känna mig ganska missnöjd med. Saken var klar i samma stund som jag kom på detta! Min hobby är och skall vara resor! Läs resten av denna artikel här

Att finna en hobby